#Έναρξη αιτήσεων εγγραφής 2ου Κύκλου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία

#15/03/2023

#Έναρξη αιτήσεων εγγραφής 2ου Κύκλου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία

Ανακοινώνεται η έναρξη αιτήσεων εγγραφής του 2ου κύκλου του Προγράμματος Επιμόρφωσης "Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία" του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..

Διάρκεια αιτήσεων έως 20/04/2023.

 

Έως τις 14/04/2023 δίνεται η δυνατότητα προεγγραφής (early-bird registration), η οποία προσφέρει μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης ύψους 10%.

Έναρξη 21/04/2023.

Κάντε αίτηση τώρα