Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιατρικής Γενετικής

Innovative in science and medicine concept design.

Αλληλούχηση Επόμενης Γενιάς (NGS): Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία αποτελεσμάτων και κλινική εφαρμογή


Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και υψηλού επιπέδου επιμόρφωση στην τεχνολογία της Αλληλούχησης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS). Συγκεκριμένα, παρέχονται πληροφορίες για το συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο του NGS και των εφαρμογών του στην κλινική πράξη, τα στάδια και τα εργαλεία βιοπληροφορικής ανάλυσης.

Μάθετε περισσότερα

Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία


Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευομένων για τις συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές της Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής και η απόκτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων που εφαρμόζονται ευρέως σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των γενετικών νοσημάτων.

Μάθετε περισσότερα
Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία

Επιστημονική Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

logo-for-favicon

Ιωάννα - Ραχήλ Συνοδινού - Traeger

Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής

Τμήμα Ιατρικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

#Εγγραφείτε στο Newsletter μας