Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιατρικής Γενετικής

Innovative in science and medicine concept design.

Αλληλούχηση Επόμενης Γενιάς (NGS): Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία αποτελεσμάτων και κλινική εφαρμογή


Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και υψηλού επιπέδου επιμόρφωση στην τεχνολογία της Αλληλούχησης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS). Συγκεκριμένα, παρέχονται πληροφορίες για το συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο του NGS και των εφαρμογών του στην κλινική πράξη, τα στάδια και τα εργαλεία βιοπληροφορικής ανάλυσης.

Aιτήσεις έως 3/9/2024
Ημερομηνία Έναρξης: 6/9/2024
Κάντε αίτηση - Μάθετε περισσότερα

Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία


Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευομένων για τις συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές της Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής και η απόκτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων που εφαρμόζονται ευρέως σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των γενετικών νοσημάτων.

Aιτήσεις έως 3/10/2024
Ημερομηνία Έναρξης: 4/10/2024
Μάθετε περισσότερα
Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία

Επιστημονική Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

logo-for-favicon

Ιωάννα - Ραχήλ Συνοδινού - Traeger

Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής

Τμήμα Ιατρικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

#Εγγραφείτε στο Newsletter μας