Σε ποιους απευθύνεται

#Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Αποφοίτους ΑΕΙ και AΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με εργασιακή εμπειρία ή ενδιαφέρον συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ καθώς και Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμοι για Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία καθημερινές απογευματινές ώρες.

Βασικές Aρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία

Κάντε αίτηση τώρα